fellesprosjektet ferdig

160160-17
da er vi ferdige med prosjektet, dei vart flotte